Quickguide

Niniejsza strona (www.akcesoria-ford.pl) jest obslugiwana przez firme Ford w Polsce. Dostep do tej strony podlega wymienionym ponizej warunkom korzystania ze strony. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z Polityka Prywatnosci.

Warunki Ogólne
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej maja charakter jedynie orientacyjny i sa aktualne na dzien ich umieszczenia na tej stronie. Informacje te moga byc niepelne lub skrócone, w szczególnosci moga nie obejmowac wszystkich opcji dotyczacych cen, parametrów technicznych, wyposazenia i specyfikacji pojazdów marki Ford oraz promocji oferowanych na rynku przez dealerów w chwili korzystania z tej strony przez uzytkownika. Niektóre pokazane lub opisane na tej stronie elementy wyposazenia moga byc niedostepne lub dostepne za dodatkowa oplata. Informacje i materialy umieszczone na tej stronie moga nie byc aktualne z powodu zmian, jakie mogly zostac wprowadzone w produktach od chwili umieszczenia danych informacji lub materialów na stronie. W celu zapoznania sie z aktualna oferta pojazdów marki Ford i zamówienia pojazdu, nalezy skontaktowac sie z wybranym Autoryzowanym Dealerem Forda.
Podejmowane przez firme dzialania maja na celu wytwarzanie najnowoczesniejszych produktów i specyfikacji, niemniej jednak niniejsza strona nie powinna byc traktowana jako niezawodny przewodnik przedstawiajacy dostepne produkty i uslugi firmy Ford. Nie stanowi ona takze oferty sprzedazy jakiegokolwiek pojazdu. Dystrybutorzy i Dealerzy nie sa agentami firmy Ford oraz nie sa absolutnie upowaznieni do wiazania firmy Ford jakimikolwiek wyraznymi lub domniemanymi zobowiazaniami lub oswiadczeniami. Jakakolwiek zamieszczona na niniejszej stronie wzmianka dotyczaca szybkosci lub osiagów pojazdu nie powinna byc traktowana jako zacheta do niebezpiecznej jazdy lub jazdy z predkoscia przekraczajaca ograniczenia obowiazujace w danym kraju.
Wszystkie dane dotyczace oszczednosci paliwa sa zgodne z Dyrektywa 93/116/WE. Zostaly one obliczone przy wykorzystaniu tego samego cyklu testów, jaki stosowany jest do oficjalnej klasyfikacji emisji spalin. Nie moga byc porównywane z poprzednimi danymi dotyczacymi stalej predkosci jazdy w miescie, sa ponadto w wiekszym stopniu reprezentatywne dla rzeczywistego zuzycia paliwa na drodze. W warunkach normalnej eksploatacji dane ilustrujace rzeczywiste zuzycie paliwa moga róznic sie od danych uzyskanych w trakcie procedury testowej w zaleznosci od techniki jazdy, warunków drogowych i warunków ruchu, czynników srodowiskowych oraz stanu pojazdu. Tresci zawarte na stronie internetowej maja charakter informacji handlowej. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dealerem.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa, lacznie z prawami autorskimi i prawami dotyczacymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartosci stanowia wlasnosc lub przedmiot licencji udzielonej firmie Ford, lub sa wykorzystywane w inny sposób przez firme Ford zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub za zgoda posiadacza praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nosnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak równiez selekcja i ukladanie powyzszych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów zródlowych i oprogramowania, dla jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wczesniejszej zgody firmy Ford lub posiadacza praw autorskich.
Niedozwolone jest dostosowywanie, zmienianie lub tworzenie jakiegokolwiek z materialów lub informacji zamieszczonych na niniejszej stronie lub jej wykorzystywanie do innych celów niz wykorzystanie na wlasny, niekomercyjny uzytek. Niniejszym wyrazaja Panstwo zgode na korzystanie z tej strony wylacznie do celów zgodnych z prawem.
Firma Ford zastrzega sobie prawo do wykorzystania do wlasnych celów jakichkolwiek materialów przeslanych na te strone, lacznie z tekstem i obrazami, na stronie lub w inny sposób, lacznie z publicznym wykorzystaniem. Firma Ford zastrzega sobie prawo do monitorowania materialów przekazywanych na strone oraz do edytowania lub odrzucania przekazywanych materialów.

Wylaczenie odpowiedzialnosci
Korzystanie z tej strony odbywa sie na niniejszych warunkach, które akceptuja Panstwo poprzez kazdorazowa wizyte na stronie.
Z zachowaniem Panstwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjecia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materialy (bez ograniczen) sa dostarczane zgodnie z zasada “AS IS” (tak jak jest) oraz “IS AVAILABLE” (jest dostepne) bez wyraznej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oswiadczenia. W szczególnosci nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oswiadczenia dotyczacego dokladnosci lub kompletnosci informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy takze, iz korzystanie ze strony nie bedzie podlegalo zaklóceniom lub bledom, lub ze strona oraz jej serwery sa wolne od wirusów i defektów komputerowych.
Bez naruszania jakichkolwiek innych postanowien zawartych w niniejszych Warunkach, nie bedziemy ponosic odpowiedzialnosci za roszczenia dotyczace funkcjonalnosci lub dostepnosci strony.

Znaki handlowe
Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujace firme Ford stanowia wlasnosc firmy Ford. Wszystkie nalezace do osób trzecich marki, produkty, uslugi i nazwy firm znajdujace sie na niniejszej stronie stanowia znaki handlowe, znaki uslugowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma Ford nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakakolwiek osobe inna niz ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowia naruszenie praw posiadacza.

Linki zewnetrzne
Ford nie przedstawia, nie gwarantuje, nie potwierdza, ani nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zewnetrzne strony, które moga posiadac linki do tej strony oraz do których linki moga znajdowac sie na tej stronie. Zadna strona zewnetrzna, która odwiedzaja Panstwo klikajac na link znajdujacy sie na tej stronie, nie podlega kontroli firmy Ford, a zatem odwiedzaja Panstwo wspomniana strone zewnetrzna wylacznie na wlasna odpowiedzialnosc.

Wylaczenie odpowiedzialnosci za oprogramowanie
Oprogramowanie pobrane z niniejszej strony zostalo starannie przeskanowane oraz przetestowane na wszystkich etapach produkcji, lecz – jak w przypadku kazdego nowego oprogramowania – zalecamy poddanie go kontroli antywirusowej przed jego wykorzystaniem. Zalecamy takze utworzenie biezacej kopii zapasowej dysku twardego przed wykorzystaniem oprogramowania. Firma Ford nie moze przyjac odpowiedzialnosci za jakiekolwiek przerwy, szkody oraz/lub utrate danych na Panstwa komputerze lub w systemie komputerowym, które moga wystapic w czasie uzytkowania oprogramowania. Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze sieciowym nalezy skonsultowac sie ze swoim administratorem sieci.

Jurysdykcja
Prawem obowiazujacym dla niniejszych warunków, zgodnie z którym beda one interpretowane, bedzie prawo polskie. Spory z nich wynikajace beda podlegaly jurysdykcji sadów powszechnych w Polsce.
Jezeli jakikolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, niewazny lub niewykonalny z powodu przepisów obowiazujacych, zostanie on wylaczony i usuniety z danej klauzuli. Wszystkie pozostale Warunki Uzytkowania oraz Warunki beda nadal w pelni obowiazywac oraz nadal beda wiazace i wykonalne. Firma Ford zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek ze swoich warunków w dowolnym czasie poprzez publikacje zmian w trybie on-line. W przypadku nieakceptowania w calosci niniejszych Warunków nalezy natychmiast zaprzestac korzystania z niniejszej strony.

Firma Ford Motor Company Ltd. szanuje prywatnosc kazdej osoby, która odwiedza jej strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Panstwa beda uzyte w pierwszym rzedzie do poprawy naszej obslugi wzgledem Panstwa. Powyzsze cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie informacji.

Podane informacje nie beda ujawniane zadnym innym podmiotom z wyjatkiem firmy Ford Motor Company Group, firm do niej nalezacych lub stowarzyszonych, jej agencji reklamowych, dealerów lub koncesjonariuszy, oraz innych firm, z którymi Ford aranzuje uslugi dla Panstwa korzysci.

Bedzie sie to odbywac zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dotyczacymi ochrony danych. Dane moga byc przechowywane i przetwarzane w granicach badz poza granicami Unii Europejskiej, w róznych czesciach swiata. Macie Panstwo prawo do wgladu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo zgloszenia nam sprzeciwu wobec uzywania informacji o Panstwu. Dolozymy wszelkich mozliwych staran, aby spelnic Panstwa zyczenia. Prosimy jednak pamietac, ze pewne przepisy prawne, w szczególnosci regulujace kwestie bezpieczenstwa lub finansów (np. w dzialalnosci Ford Credit) moga wykluczac niektóre dzialania. Jesli maja Panstwo dodatkowe pytania, których wyjasnienie nie znajduje sie na naszych stronach internetowych, prosimy je przeslac na adres,

Ford Polska Sp. z o.o.
ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

z dopiskiem "Biuro Obslugi Klienta - Dane Osobowe".

W kontekscie Polityki Poufnosci, Ford Motor Company Group, firma z siedziba w USA ("FMC"), obejmuje te firmy, w których Ford posiada co najmniej 50% udzialów (naleza do nich glówne krajowe biura Forda oraz Ford Credit, Lincoln, Mercury).

Wszystkie dane osobowe gromadzone, przechowywane sa i przetwarzane przez Ford Polska Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich srodków bezpieczenstwa, spelniajacych wymagania polskiego prawa.
Nasza polityka ochrony danych osobowych opracowana zostala na podstawie polskich (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z pózn. zm.) i miedzynarodowych przepisów prawnych.

Zwracamy Panstwa uwage, iz korzystanie z tej strony internetowej oznacza Panstwa akceptacje naszej Polityki ochrony danych osobowych.

PRZEWODNIK FIRMY FORD DOTYCZACY PLIKÓW COOKIE

W firmie Ford wykorzystujemy rózne rozwiazania technologiczne, m.in.: pliki cookie, elementy obrazu i lokalny zapis danych, aby ulatwic korzystanie z naszych witryn internetowych oraz dostosowac ich zawartosc do potrzeb konkretnych odbiorców.
Niniejszy przewodnik ma przyblizyc uzytkownikom, czym sa pliki cookie, w jakim celu sa wykorzystywane w witrynach internetowych firmy Ford, a takze jakie mozliwosci maja uzytkownicy w zakresie kontroli i usuwania plików cookie.

Czym jest plik cookie?
Prawie kazda witryna internetowa wykorzystuje technologie plików cookie. Sa to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia internetowe. Pobierane sa za posrednictwem przegladarki internetowej, podczas pierwszego wejscia na strone. Przy nastepnej wizyciez tego samego urzadzenia przegladarka moze sprawdzic, czy na urzadzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierajacy nazwe witryny) i przeslac zawarte w nim dane z powrotem do witryny. Umozliwia to witrynie rozpoznanie, ze dany uzytkownik odwiedzil ja w przeszlosci, a w niektórych przypadkach pozwala jej na doapsowanie wyswietlanej tresci.

Zalety plików cookie
Pliki cookie ulatwiaja uzytkownikowi korzystanie z wczesniej odwiedzanych przez niego witryn. Jesli uzytkownik korzysta z tego samego urzadzenia i przegladarki co wczesniej, umozliwia to zapamietanie jego preferencji, sprawdzenie, w jaki sposób korzysta z naszych witryn oraz wyswietlanie tresci bardziej dostosowanych do jego zainteresowan i potrzeb. Zadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych, nie gromadza informacji umozliwiajacych ustalenie tozsamosci uzytkownika.Ponizsza tabela przedstawia najwazniejsze pliki cookie wykorzystywane w witrynach internetowych firmy Ford oraz ich lokalizacje i dzialanie.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Uzytkownik moze zmienic sposób korzystania z plików cookie przez przegladarke, w tym zablokowac lub usunac te, które pochodza z witryn internetowych firmy Ford (i innych witryn internetowych). W tym celu nalezy zmienic ustawienia przegladarki.

Kontrola: wiekszosc przegladarek oferuje mozliwosc akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania uzytkownika za kazdym razem, gdy witryna internetowa próbuje je zapisac. Uzytkownik moze równiez z latwoscia usuwac pliki cookie, które zostaly juz zapisane na urzadzeniu przez przegladarke.

Proces kontroli i usuwania plików cookie rózni sie w zaleznosci od uzywanej przegladarki. Szczególowe informacje na ten temat mozna uzyskac, korzystajac z funkcji Pomoc w przegladarce lub odwiedzajac strone internetowa http://www.aboutcookies.org, na której krok po kroku wyjasniono, jak kontrolowac i usuwac pliki cookie w wiekszosci przegladarek.